Pravilnik o tehničkom pregledu vozila je izmenjen.

Pogledajte izmene: pravilnik o tehnickom pregledu vozila 31-2018

U skladu sa tim, spremili smo za sve tehničke preglede, na jednom mestu, potrebnu dodatnu opremu:

 • Senzorska zaštita koja sprečava uključivanje obrtnih valjaka kada se u kanalu nalaze lica
 • Uređaj za merenje sile na pedali kočnice (dinamometar)
 • Komplet od dva senzora za merenje sile pritiska vazduha
 • Merač broja obrtaja i radne temperature motora
 • Uređaj za merenje brzine mopeda
 • Uređaj za merenje usporenja vozila pri vršenju tehničkog pregleda na poligonu
 • Uređaj za merenje osovinskog opterećenja vozila (vaga)
 • Uredjaj za merenje sadržaja vlage u kočionoj tečnosti
 • Uređaj za kontrolu zazora veze točkova i šasije sa 4 smera razvlačenja
 • Uređaj za funkcionalnu kontrolu električnih priključaka motornih vozila koja vuku priključna vozila
 • Uređaj za kontrolu nepropusnosti gasne instalacije vozila sa pogonom na gas – detektor gasa
 • Uređaj koji ima mogućnost provere ispravnosti sistema za upozoravanje na neispravnost oprema za regu
 • Sistem za odvod izduvnih gasova sa mesta na kojem se vrši merenje dimnosti u spoljnu sredinu